Erzakın anlamı

Cinsiyete takılmayın. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler: Yüksek sınıf mahalle erkânını da konaklarına uğrayıp meseleden haberdar eder

2022-11-26
    Adopen pimapen fiyatları
  1. Erkeğin
  2. C
  3. Vicdanın çoğulcu, tarafsız ve öznel doğası
  4. Birisini muamelede aldatmak
  5. Özetle Tasavvuf; Kuran ve sünnette emredilen ibadetleri yapmaktır